Deze Privacy Statement, in navolging van Art. 13 van Wetsverordening 196/2003 (en bijbehorende wetswijzigingen) is geldig voor de website Orangelifestyle.nl en niet voor andere websites die gelinkt zijn aan deze website. De verwerking van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door Orange Trust Online, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op de aardappelmarkt 88, Dordrecht 3311BA Nederland.

 

Bij het verwerken van gegevens van Orangelifestyle verzamelen IT-systemen en softwareprocedures de nodige persoonlijke gegevens, waarvan de overdracht impliciet de richtlijnen van de Internet Communications Protocols volgt. Voorbeelden van dit soort gegevens zijn IP-adressen of domeinen van de [users client], URI (Uniform Resource Identifier) van de verzochte bronnen en de tijd, methode, responstijd, diagnostische code van de respons en verdere informatie gerelateerd aan de OS en omgeving van de [user host].

 

Dankzij een specifieke uitwerking van gegevens door een derde is het mogelijk om de gebruikers te identificeren. Deze gegevens zullen gebruikt worden door Orange Trust Online om anonieme statistieke gegevens uit te kunnen voeren, maar zullen hierna direct verwijderd worden. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden als verantwoording voor mogelijke computermisdaden. Afgezien hiervan zullen de gegevens niet langer dan 7 dagen bewaard worden.

 

De website Orangelifestyle gebruikt cookies die opgeslagen worden gedurende 30 dagen, op de computer van de gebruiker.

 

Deze Privacy Statement, in overeenstemming met Art. 13 Wetsverordering 196/2003 (en de daaropvolgende wetswijzigingen) is alleen geldig voor de website Orangelifestyle en niet voor andere websites die gelinkt zijn aan deze website.

 

Privacy beleid

Dank u voor het bezoeken van onze website. Dit privacybeleid wordt uiteengezet om aan te geven hoe de eigenaar van deze website gebruikmaakt van alle informatie die u de eigenaar van deze website toegekend heeft, maar ook hoe deze informatie beschermd wordt. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er xorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

 

ORANGE TRUST ONLINE is een internationaal bedrijf dat actief is op het gebied van digitale marketing, en gespecialiseerd is in het generen van inkomsten met publiek. Haar hoofdactiviteit is het generen van gekwalificeerde leads en het gebruik van verschillende databases voor commerciële doeleinden. Door sites te bezoeken die gepubliceerd zijn door ORANGE TRUST ONLINE en gebruik te maken van de aangeboden diensten, erkent de gebruiker het Algemeen Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te hebben gelezen en begrepen.

 

ORANGE TRUST ONLINE verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, door zich publiekelijk te uiten en zich te houden aan de Algemene Gegevensbeschermingsverorderingen (AVG) en wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, die betrekking hebben op gegevens, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd door wet 2018-493 van 20 juni 2018 (Wet van bescherming persoonsgegevens en vrijheden).

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het verlenen van toegsng tot onze website Orangelifestyle ;

Het gebruimaken van de functionaliteiten op onze website;

De verwerking van verzoeken om informatie te verzenden via onze website;

Om telefonisch of elektronisch (e-mail) contact op te nemen met gebruikers die contact hebben opgenomen;

Om gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen op basis van interesses;

 

Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;

 

Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

 

Voor ORANGE TRUST ONLINE en partners om nieuwsbrieven te sturen waarop ingeschreven is;

 

Om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en die betrekking hebben op de opslag en verwijdering van verzamelde en verwerkte gegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

Achternaam; Voornaam; Afkorting;

Geboortedatum;

E-mailadres;

Postcode;

IP-adres, dat een identificatienummer is van een aangesloten apparaat naar een netwerk met behulp van het internetprotocol;

TimeStamp, waarmee u een datum/ime kunt koppelen aan gegevens of actie op het verbonden apparaat;

Postadres.

Wij zullen invloed uitoefenen op uw privacy of repetatie met betrekking tot de persoonlijke informstie die u ons toevertrouwt. ORANGE TRUST ONLINE zal altijd, samen met haar partners, zorgen voor een overeenstemming met u om een verzameling van gegevens te maken.

 

Verzending van persoonlijke gegevens

De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat ORANGE TRUST ONLINE haar gegevens mag overdragen aan derden die uitsluitend behoren tot de aangegeven sectoren van activiteit, zodat zij de gebruiker kunnen informeren over hun producten en diensten.

 

Groepsaankoop

Openbaar bestuur

Eten/Gastronomie/Servies

Ambachtelijke en industriële producten

Recepten en voedingsadviezen

Restauratie

Gebruiksvoorwerpen, servies en decoratie

Huisdieren

Huishoudelijke apparaten

Kunst/Ambacht

Automotive

Verzekering

Brandstof

Verenigingen

Communicatie en Entertainment

Cosmetica en Parfumerie

Decoratie en Interieur, Meubels

Distributie en Elektronische handel

Werkgelegenheid, Opleiding, en Werving

Opleiding

Banen en Part-time banen

Extreme sporten en avontuur

Sportuitrusting

Fitness

Tennis, golf, skiën en fietsen, etc.

Transport en opslag

Parkeren

Onderhoud en reserveonderdelen

Diensten

Parkeren

Nieuwe en gebruikte voertuigen

Consumptiegoederen

DIY

Rommelmarkt, aanbetaling

Bouw, doe-het-zelf en constructie

Bouw en renovatie

Bouw-en doe-het-zelfapparatuur

Geschenken en gadgets

Caritatief

NGO

Weddenschappen, sportweddenschappen, poker, andere kaartspellen

Fotografie

Ontmoeten

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken, en maximaal een jaar. De persoonlijke gegevens van klanten worden maximaal 5 jaar na het einde van de relatie in een base bewaard. De gegevens verzameld via wedstrijden en/of aanbiedingen van partners worden gedurende 3 jaar in onze base bewaard vanaf de laatst geregistreerde activiteit. De gegevens verzameld van de betrokkenen via abonnementen op nieuwsbrieven van ORANGE TRUST ONLINE worden bewaard tot het verzoek tot uitschrijving bij ons bekend is.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

 

Beveiliging

Wij nemen de passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen en toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

 

Hiervoor heeft ORANGE TRUST ONLINE, ter bescherming van persoonsgegevens, de volgende maatregelen genomen: Benoeming van functionaris voor gegevensbescherming; Sensibilisering van teams voor de bescherming van persoonsgegevens; Beveiligingsaudit van informatiesystemen; Implementatie van een algemeen gegevensbeschermingsbeleid.

 

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

 

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ´cookies´ genoemd), gebruikt om: Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies); Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytical cookies).

 

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een door ons hiervoor ingeschakelde derde partij.

 

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@orangelifestyle.nl.

 

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit.